Zástupcovia Agentúry sa zúčastnili na zasadnutí komisie NESO

V utorok 15. apríla 2014 sa na Správe štátnych hmotných rezerv SR („SŠHR SR“) uskutočnilo zasadnutie komisie pre ropnú bezpečnosť NESO (National EmergencySharingOrganisation). Komisia NESO je poradným orgánom predsedu SŠHR SR, ktorej cieľom je analyzovať energetickú bezpečnosť SR v oblasti dodávok ropy a ropných výrobkov a poskytovať predsedovi SŠHR SR konzultácie a odbornú pomoc pri riešení výpadkov v dodávkach ropy a ropných výrobkov.

Členmi komisie NESO sú najmä zástupcovia ropného priemyslu, vecne príslušných orgánov štátnej správy, Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov („Agentúra“) a SŠHR SR.

V úvode zasadnutia zástupcovia SŠHR SR informovali o význame, pôsobnosti, hlavných úlohách a predmete činnosti komisie NESO.Zástupca Agentúry následne predniesol prezentáciu o novom systému udržiavania núdzových zásob ropy a ropných výrobkov („núdzové zásoby“), ktorý vyplýva z nového zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze. Agentúra v súčasnosti udržiava núdzové zásoby na úrovni 97 dní priemerných denných dovozov. Predmetom tejto prezentácie bol aj stav ropnej núdze, opatrenia na jeho riešenie, medzinárodné záväzky SR v tejto oblasti, energetická bezpečnosť SR v oblasti dodávok ropy, ako aj aktuálne riziká, ktoré pre energetickú bezpečnosť SR vyplývajú z aktuálnych udalostí na Ukrajine. Následne sa na zasadnutí diskutovalo o úlohe komisie NESO pri riešení stavu ropnej núdze a možných alternatívnych cestách dodávok ropy pri výpadkoch dodávok cez ropovod Družba.

Nasledujúce zasadnutie komisie NESO je predpokladané v prvej polovici júna 2014.