Aktuality

Dôležité články, informácie a aktuality pre vybraných podnikateľov.

 • Informácia o schválení výšky odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob platnej od 1. februára 2024

  Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) si dovoľuje informovať vybraných podnikateľov, že v nadväznosti na výzvu Ministerstva financií Slovenskej republiky o zvýšenie odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob za účelom predčasného splatenia návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Agentúre schv&aacu... Čítať viac...

 • Informácia o schválení výšky odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob na kalendárny rok 2024

  Informácia o schválení výšky odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob na kalendárny rok 2024 Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov si dovoľuje informovať vybraných podnikateľov o výške odplaty za služby udržiavania núdzových zásob, ktorú schválila členská schôdza Agentúry pre núdzové z&aacu... Čítať viac...

 • Zasadnutia pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry – marec 2023

  V dňoch 15.-16. marca 2023 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM). Skupina SEQ sa venuje predovšetkým otázkam pripravenosti člensk&y... Čítať viac...

 • Závery z kontrolnej činnosti Agentúry v roku 2022

  Kontrolná činnosť Agentúry je zameraná predovšetkým na overovanie stavu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov (ďalej len „núdzové zásoby“), ktoré pre Agentúru skladujú uznaní skladovatelia vo svojich skladovacích zariadeniach na základe príslušných skladovateľských zmlúv.  Cieľom kontroly je najmä overiť, že uznan... Čítať viac...

 • Informácia o schválení výšky odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob na kalendárny rok 2023

  Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov si dovoľuje informovať vybraných podnikateľov o výške odplaty za služby udržiavania núdzových zásob, ktorú schválila členská schôdza Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na svojom zasadnutí dňa 29. novembra 2022. Výška odplaty za služby udržiavania núdzovýc... Čítať viac...

 • Zasadnutia pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry – november 2022

  V dňoch 16.-17. novembra 2022 sa zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM). Predmetom zasadnutia SEQ boli najmä otázky núdzovej pripravenosti v do... Čítať viac...

 • Stretnutie ACOMES 2022

  V dňoch 5. a 6. septembra 2022 sa v Amsterdame v Holandsku uskutočnil 33. ročník výročného koordinačného stretnutia skladovateľských organizácií – ACOMES. Stretnutie ACOMES je miesto výmeny skúseností, poznatkov a najlepších postupov pri udržiavaní núdzových zásob medzi zástupcami agentúr a organizácií skladujúcich núdzové z&aac... Čítať viac...

 • Mimoriadne stretnutie ACOMES 2022

  Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 sa dňa 09. mája 2022 v Bruseli v Belgicku uskutočnilo mimoriadne koordinačné stretnutie skladovateľských organizácií – ACOMES. Dôvodom tohto stretnutia bola najmä potreba zúčastnených organizácií prediskutovať aktuálnu situáciu súvisiacu s vojnou na Ukrajine a jej vplyvom na energetické trhy. Uvedené udalosti ma... Čítať viac...

 • Závery z kontrolnej činnosti Agentúry v roku 2021

  Kontrolná činnosť Agentúry je zameraná predovšetkým na overovanie stavu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov (ďalej len „núdzové zásoby“), ktoré pre Agentúru skladujú uznaní skladovatelia vo svojich skladovacích zariadeniach na základe príslušných skladovateľských zmlúv.  Cieľom kontroly je overiť, že uznaní sk... Čítať viac...

 • Informácia o schválení výšky odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob na kalendárny rok 2022

  Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov si dovoľuje informovať vybraných podnikateľov o výške odplaty za služby udržiavania núdzových zásob, ktorú schválila členská schôdza Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na svojom zasadnutí dňa 29. novembra 2021. Výška odplaty za služby udržiavania núdzovýc... Čítať viac...

 • INFORMÁCIA O VYDANÍ PREDBEŽNÉHO OZNÁMENIA V PRIPRAVOVANOM PROCESE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

  V súvislosti s pripravovaným verejným obstarávaním na výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropy a ropných výrobkov si Vás dovoľujeme informovať, že dňa 19.11.2021 Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) zverejnila predbežné oznámenie v Úradnom vestníku Európskej &uac... Čítať viac...

 • Informácia o aktualizácii tlačiva „ Oznámenie o množstve “

  Vážení vybraní podnikatelia, v súvislosti s aktualizáciou vzoru daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja platného od 1. júla 2021 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky „Poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho ol... Čítať viac...

 • Informácia o zmene Stanov Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov

  Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 21. júla 2021 vláda Slovenskej republiky schválila návrh na zmenu Stanov Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“), uvedeným dňom zároveň tieto Stanovy nadobudli účinnosť navrhované zmeny Stanov. Hlavným cieľom týchto zmien bolo zosúladenie Stanov Agentúry s novelizovaným ... Čítať viac...

 • Pozvánka na prípravné trhové konzultácie v súvislosti s možnou výstavbou skladovacích zariadení

    Dovoľujeme si Vás pozvať na prípravné trhové konzultácie k príprave verejného obstarávania na výber uznaného skladovateľa núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zá... Čítať viac...

 • Pozvánka na prípravné trhové konzultácie pre potencionálnych uchádzačov v procese verejného obstarávania

    Dovoľujeme si Vás pozvať na prípravné trhové konzultácie k príprave verejného obstarávania na výber uznaného skladovateľa núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako &bdqu... Čítať viac...

 • Vyjadrenie Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov k správe NKÚ

  V nadväznosti na správu o výsledku kontroly „Politika strategickej energetickej bezpečnosti v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov“, ktorú Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len „NKÚ“) predkladá na prerokovanie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, si Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropnýc... Čítať viac...

 • Závery z kontrolnej činnosti Agentúry v roku 2020

  Kontrolná činnosť Agentúry je zameraná predovšetkým na overovanie stavu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov (ďalej len „núdzové zásoby“), ktoré pre Agentúru skladujú uznaní skladovatelia vo svojich skladovacích zariadeniach na základe príslušných zmlúv.  Cieľom kontroly je overiť, že uznaní skladovatelia udržiavajú... Čítať viac...

 • Informácia o schválení výšky odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob na kalendárny rok 2021

  Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov si dovoľuje informovať vybraných podnikateľov o výške odplaty za služby udržiavania núdzových zásob, ktorú schválila členská schôdza Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2020. Výška odplaty za služby udržiavania núdzovýc... Čítať viac...

 • Preventívne opatrenia prijaté Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na zamedzenie šírenia nového koronavírusu (COVID-19)

    Na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia šírenia nového koronavírusu (COVID-19) vedenie Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov umožnilo svojim zamestnancom využiť v maximálne možnej miere prácu z domu (tzv. home-office). Z dôvodu vyššie uvedeného opatrenia na ochran... Čítať viac...

 • Závery z kontrolnej činnosti Agentúry v roku 2019

  Hlavným cieľom kontrolnej činnosti uskutočňovanej zamestnancami Agentúry je overovanie stavu núdzových zásob ropy a ropných výrobkov (ďalej len „núdzové zásoby“) ochraňovaných uznanými skladovateľmi z hľadiska množstva a kvality. Kontroly sú uskutočňované v súlade so zákonom č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o rie... Čítať viac...

 • Informácia o schválení výšky odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob na kalendárny rok 2020

  Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov si dovoľuje informovať vybraných podnikateľov o výške odplaty za služby udržiavania núdzových zásob, ktorú schválila členská schôdza Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2019. Výška odplaty za služby udržiavania núdzovýc... Čítať viac...

 • Vedecké grémium Správy štátnych hmotných rezerv

    Dňa 26. novembra 2019 sa v sídle Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky uskutočnilo zasadnutie vedeckého grémia, ktoré je poradným orgánom predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Českej republiky. V rámci spolupráce a dobrých vzťahov medzi českou a slovenskou Správou štátnych hmotných rezerv je členom uvedeného ve... Čítať viac...

 • Zasadnutie Koordinačnej skupiny pre ropu v Bruseli

  Dňa 21. novembra 2019 sa zástupca Agentúry zúčastnil pravidelného zasadnutia Koordinačnej skupiny pre ropu (Oil Coordination Group – OCG) v Bruseli, ktorá bola vytvorená na základe Smernice Rady 2009/119/ES, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov. Zástupcovia členských krajín EÚ sa v OCG stretá... Čítať viac...

 • Informácia o zmene Obchodných podmienok a zmene formulárového znenia Zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob od 1. januára 2020

    Vážení vybraní podnikatelia, v súvislosti s novelizovaným zákonom č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobá... Čítať viac...

 • Zasadnutia Medzinárodnej energetickej agentúry – október 2019

      V dňoch 22. a 23. októbra 2019 sa zástupcovia Agentúry zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) a stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ). Na úvod 159. zasadnutia SEQ bolo prezentované vyhodnotenie súladu členských krajín so skladovateľsk&yac... Čítať viac...

 • NESO - Zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť

  Dňa 16. októbra 2019 sa v budove Správy štátnych hmotných rezerv SR (ďalej len „SŠHR SR“) uskutočnilo pravidelné zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO. Zástupca SŠHR SR na zasadnutí informoval prítomných o pripravovanom núdzovom pláne, ktorého vypracovanie určuje zákon č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ro... Čítať viac...

 • Stretnutie ACOMES 2019

  V dňoch 09. a 10. septembra 2018 sa v Ríme v Taliansku uskutočnil jubilejný 30. ročník výročného koordinačného stretnutia skladovateľských organizácií – ACOMES. Na stretnutí ACOMES sa raz ročne stretávajú zástupcovia agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny, aby si navzájom odovzd&... Čítať viac...

 • Zasadnutia Medzinárodnej energetickej agentúry – jún 2019

  Naši kolegovia sa v dňoch 26. a 27. júna 2019 zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži –Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) a stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ). Zasadnutie SOM sa venovalo najmä aktuálnej situácii na svetovom ropnom trhu. Ceny ropy momentálne stabilizované s pomerne nízkou vo... Čítať viac...

 • Cvičenie núdzovej pripravenosti krajín V4

  Dňa 19. júna 2019 Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) zorganizovala cvičenie núdzovej pripravenosti v oblasti ropnej bezpečnosti za účasti zástupcov krajín V4. Cvičenie Agentúra zorganizovala v rámci oficiálneho programu predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine a zúčastnili sa ho zástupcovia prísl... Čítať viac...

 • Stretnutie Best Practice Group 2019

  Dňa 14. mája 2019 sa v Kodani uskutočnilo stretnutie Skupiny pre najlepšie postupy (Best Practice Group – BPG), ktorá je pridruženou skupinou k stretnutiu ACOMES. Na stretnutí ACOMES sa raz ročne, zvyčajne v septembri, stretávajú zástupcovia agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny, aby si navzájom odovzdá... Čítať viac...

 • Zasadnutia Medzinárodnej energetickej agentúry – marec 2019

  V dňoch 19.-21. marca 2019 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži –Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM). Predmetom zasadnutia SEQ boli najmä otázky núdzových stavov v... Čítať viac...

 • Informácia o pripravovanej novelizácii zákona č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ako gestor zákona č. 218/2013 Z.z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súčasnosti pripravuje jeho novelizáciu. Správa štátnych hm... Čítať viac...

 • Informácia o schválení jednotkového koeficientu odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob na kalendárny rok 2019

  Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov si dovoľuje informovať vybraných podnikateľov o výške jednotkového koeficientu odplaty za služby udržiavania núdzových zásob, ktorú schválila členská schôdza Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2018. Jednotkový koeficient odplaty za ... Čítať viac...

 • Zasadnutia IEA a workshop o zmene skladovateľskej povinnosti IEA

  V dňoch 27.-29. novembra 2018 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži –Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM). Zasadnutiam pracovných skupín predchádzal workshop delegá... Čítať viac...

 • Stretnutie ACOMES 2018

  V dňoch 10. a 11. septembra 2018 sa v Hamburgu v Nemecku uskutočnil 29. ročník výročného koordinačného stretnutia skladovateľských organizácií – ACOMES. Na stretnutí ACOMES sa raz ročne stretávajú zástupcovia agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny, aby si navzájom odovzdávali ... Čítať viac...

 • Zasadnutia IEA a cvičenie ERE 9

  V dňoch 26.-27. júna 2018 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži –Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM). Skupina SEQ sa venuje predovšetkým otázkam pripravenosti čle... Čítať viac...

 • Stretnutie Best Practice Group 2018

  Dňa 15. mája 2018 sa v Paríži uskutočnilo stretnutie Skupiny pre najlepšie postupy (Best Practice Group – BPG), ktorá je pridruženou skupinou k stretnutiu ACOMES. Na stretnutí ACOMES sa raz ročne, zvyčajne v septembri, stretávajú zástupcovia agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny, aby si navzájom odovzd&... Čítať viac...

 • Informácia o zmene Obchodných podmienok od 15.06.2018

  ZMENA OBCHODNÝCH PODMIENOK AGENTÚRY PRE NÚDZOVÉ ZÁSOBY ROPY A ROPNÝCH VÝROBKOV Vážení vybraní podnikatelia, v súvislosti s novým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „nový zákon o ochrane osobných údajov“), p... Čítať viac...

 • Zasadnutia Medzinárodnej energetickej agentúry – marec 2018

  V dňoch 20.-21. marca 2018 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži –Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) a Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ). Predmetom zasadnutia SOM bola najmä aktuálna situácia na svetov&yacu... Čítať viac...

 • Núdzové cvičenie krajín V4

  Dňa 08. marca 2018 sa v Budapešti uskutočnilo cvičenie zamerané na riešenie výpadkov dodávok ropy za účasti krajín Vyšehradskej skupiny V4 – Maďarsko, Slovenská republika, Česká republika a Poľsko. Cvičenie organizovalo maďarské Ministerstvo pre národný rozvoj v rámci aktuálneho predsedníctva Maďarska vo V4. Za Slovenskú republiku sa cvičenia zúčastnili dvaja z&a... Čítať viac...

 • Minimálny limit núdzových zásob na rok 2018

  Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov je minimálnym limitom núdzových zásob ropy a ropných výrobkov na príslušný kalendárny rok množstvo núdzových zásob, ktoré... Čítať viac...

 • Slovenská republika sa zapojila do Cvičenia núdzovej reakcie ERE9 pod záštitou IEA

  Dňa 07. februára 2018 sa v budove Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) uskutočnilo zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a ropných výrobkov. Členmi komisie NESO sú predovšetkým najvýznamnejší zástupcovia ropného priemyslu, vecne prísl... Čítať viac...

 • Informácia o schválení jednotkového koeficientu odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob na kalendárny rok 2018

  Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov si dovoľuje informovať vybraných podnikateľov o výške jednotkového koeficientu odplaty za služby udržiavania núdzových zásob, ktorú schválila členská schôdza Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na svojom zasadnutí dňa 19. decembra 2017. Jednotkový koefici... Čítať viac...

 • Pracovné stretnutie so zástupcami energetického sektora z Ukrajiny

  Dňa 31. októbra 2017 Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv SR (ďalej len „SŠHR SR“) vo svojom sídle privítala delegáciu zástupcov Ukrajiny z oblasti energetiky a hmotných rezerv. Za ukrajinskú stranu sa stretnutia zúčastnili zás... Čítať viac...

 • NESO - Zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť

  Dňa 25. októbra 2017 sa v budove Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) uskutočnilo pravidelné zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a ropných výrobkov. Členmi komisie NESO sú predovšetkým najvýznamnejší zástupcovia ropného priemyslu, v... Čítať viac...

 • Stretnutie ACOMES 2017

  V dňoch 18. a 19. septembra 2017 sa v Dubline v Írsku uskutočnil 28. ročník výročného koordinačného stretnutia skladovateľských organizácií – ACOMES. Na stretnutí ACOMES sa raz ročne stretávajú zástupcovia agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny, aby si navzájom odovzdáv... Čítať viac...

 • Účasť Agentúry na zasadnutiach Medzinárodnej energetickej agentúry

  V dňoch 14.-15. júna 2017 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM). Zasadnutie SEQ sa venovalo najmä otázkam núdzových sta... Čítať viac...

 • Návšteva Agentúry materiálnych rezerv v Poľsku

  V dňoch 24. a 25. apríla 2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Správy štátnych hmotných rezerv Českej republiky a poľskej Agentúry materiálnych rezerv. Stretnutie sa uskutočnilo v meste Świnoujście v Poľsku na základe pozvania zo strany poľskej Agentúry materiálnych rezerv. Za slovenskú delegáciu sa stretnutia... Čítať viac...

 • Účasť Agentúry na zasadnutiach Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA)

  V dňoch 20. - 21. marca 2017 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži –Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) a Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ). Hlavnou témou zasadnutia SOM bola najmä aktuálna situácia n... Čítať viac...

 • Minimálny limit núdzových zásob na rok 2017

  Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov je minimálnym limitom núdzových zásob ropy a ropných výrobkov na príslušný kalendárny rok množstvo núdzových zásob, ktoré... Čítať viac...

 • Informácia o schválení jednotkového koeficientu odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob na kalendárny rok 2017

  Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov si dovoľuje informovať vybraných podnikateľov o zmene jednotkového koeficientu odplaty za služby udržiavania núdzových zásob, ktorú schválila členská schôdza Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2016. Nová výška jednotk... Čítať viac...

 • Informácia o zmene Obchodných podmienok

  V nadväznosti na výzvu vybraným podnikateľom na predloženie námetov, respektíve pripomienok z aplikačnej praxe k aktuálne platným Obchodným podmienkam Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) zo dňa 03. októbra 2016, Agentúra si týmto dovoľuje informovať vybraných podnikateľov, že všetky zhromaždené pripo... Čítať viac...

 • Informácia o zmene prepočítavania zabezpečovacieho depozitu podľa bodu 9.6 Obchodných podmienok

  Podľa aktuálne platných a účinných Obchodných podmienok sa vybraným podnikateľom prepočítava zabezpečovací depozit podľa bodu 9.6 Obchodných podmienok do konca novembra 2016, s účinnosťou od 1. januára 2017 a následne sa prepočíta aj začiatkom roka 2017 podľa bodu 9.4 (ii) Obchodných podmienok. Navrhované zmeny Obchodných podmienok, ktoré sú v procese schvaľovania... Čítať viac...

 • Výzva vybraným podnikateľom na predloženie pripomienok k Obchodným podmienkam Agentúry z aplikačnej praxe

  Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) si dovoľuje vyzvať vybraných podnikateľov na predloženie pripomienok a návrhov zmien k aktuálnym Obchodným podmienkam Agentúry, ktoré Agentúra plánuje aktualizovať reflektujúc aplikačnú prax a potrebu zjednodušenia a zefektívnenia procesných postupov Agentúr... Čítať viac...

 • Účasť Agentúry na zasadnutiach Medzinárodnej energetickej agentúry

  V dňoch 27. - 29. septembra 2016 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži –Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) a Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ). Hlavnou témou zasadnutia SOM bola najmä aktuálna situác... Čítať viac...

 • Účasť Agentúry na taktickom cvičení jednotiek Havarijno – obnovovacieho systému spoločnosti TRANSPETROL, a.s.

  Dňa 22. septembra 2016 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili ako pozorovatelia na taktickom cvičení jednotiek Havarijno – obnovovacieho systému spoločnosti TRANSPETROL, a.s. v súčinnosti s Vojenským útvarom Zemianske Kostoľany (centrum potrubnej dopravy), Krajským riaditeľstvom Policajného zboru Nitra, Krajským riaditeľstvom Hasičsk&eac... Čítať viac...

 • Stretnutie ACOMES 2016

  V dňoch 12. a 13. septembra 2016 sa vo Viedni v Rakúsku uskutočnil 27. ročník výročného koordinačného stretnutia skladovateľských organizácií – ACOMES. Na stretnutí ACOMES sa raz ročne stretávajú zástupcovia agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny, aby si navzájom odovzdá... Čítať viac...

 • Stretnutie k modelu núdzových zásob na Ukrajine

  Dňa 26. mája 2016 sa v Kyjeve uskutočnilo stretnutie organizované ukrajinskou Agentúrou pre štátne rezervy, ktorého predmetom bolo nastavenie systému udržiavania núdzových zásob ropy a ropných výrobkov na Ukrajine v súlade s požiadavkami legislatívy Európskej únie. V súvislosti so snahou o integráciu do Európskej únie sa Ukrajina zaviazala ... Čítať viac...

 • Workshop Energetickej komunity o núdzových zásobách

  V dňoch 19. – 20. apríla sa v chorvátskom Záhrebe uskutočnil workshop organizovaný Energetickou komunitou, ktorý bol zameraný na núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. Energetická komunita je medzinárodná organizácia, ktorej hlavnou úlohou je koordinovať politiky jednotlivých krajín arozvíjať spoluprácu v oblasti energetiky medzi Európs... Čítať viac...

 • Účasť Agentúry na zasadnutiach Medzinárodnej energetickej agentúry

  V dňoch 15.-17. marca 2016 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkovzúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM). Zasadnutie SEQ sa venovalo najmä otázkam riešenia núdzov&yacu... Čítať viac...

 • Zástupca Agentúry na previerke núdzovej pripravenosti Holandska

  V dňoch 02. a 03. marca 2016 Medzinárodná energetická Agentúra (IEA) uskutočnila previerku núdzovej pripravenosti (ERR) Holandska. IEA pritom oslovila Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov so žiadosťou o delegáciu jedného zástupcu do previerkového tímu ako experta v oblasti ropy a ropných výrobkov. IEA vykonáva previerky núdzovej pripraveno... Čítať viac...

 • Minimálny limit núdzových zásob na rok 2016

  Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov je minimálnym limitom núdzových zásob ropy a ropných výrobkov na príslušný kalendárny rok množstvo núdzových zásob, ktoré... Čítať viac...

 • Mimoriadne zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO

  Dňa 10. februára 2016 sa v budove Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) uskutočnilo zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a ropných výrobkov.Členmi komisie NESO sú predovšetkým najvýznamnejšízástupcovia ropného priemyslu, vecne príslu&... Čítať viac...

 • Zasadnutie Koordinačnej skupiny pre ropu

  Dňa 12. januára 2015 sa zástupca Agentúry zúčastnil pravidelného zasadnutia Koordinačnej skupiny pre ropu (Oil Coordination Group – OCG) v Bruseli, ktorá bola vytvorená na základe Smernice Rady 2009/119/ES, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov. Zástupcovia členských krajín EÚ sa v OCG stret&a... Čítať viac...

 • Rokovanie skladovateľských agentúr k prehodnoteniu európskej smernice

  Zástupcovia Agentúry sa dňa 30. novembra 2015 v Rotterdame zúčastnili rokovania vybraných agentúr skladujúcich núdzové zásoby členských krajín Európskej únie. Rokovanie sa týkalo procesu prehodnotenia európskej Smernice Rady 2009/119/ES, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov. Smerni... Čítať viac...

 • Stredoeurópska energetická konferencia

  V dňoch 23. – 24. novembra 2015 sa zástupcovia Agentúry zúčastnili na9. ročníku Stredoeurópskej energetickej konferencie organizovanej Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku. Ústrednou témou konferencie bola energetická politika Európskej únie a energetická bezpečnosť strednej Európy. Program sa skladal zo 5 hlavných tematických blokov:   Energetická únia. ... Čítať viac...

 • Pravidelné zasadnutie Medzinárodnej energetickej Agentúry

  Dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov sa v dňoch 14.-15. októbra 2015 zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM). Zasadnutie SEQ bolo venované najmä otázkam riešenia... Čítať viac...

 • Previerka núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky

  V dňoch 30. septembra – 1. októbra 2015 uskutočnila Medzinárodná Energetická Agentúra previerku núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky. Previerka sa uskutočnila v sídle Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, pričom organizáciu zastrešovala Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Medzinárodná Energetick&aa... Čítať viac...

 • Stretnutie ACOMES 2015

  V dňoch 14. a 15. septembra sa v španielskom Madride uskutočnil 26. ročník výročného koordinačného stretnutia skladovateľských organizácií – ACOMES. Na stretnutí ACOMES sa raz ročne schádzajú zástupcovia agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny, aby si navzájom odovzd&aacut... Čítať viac...

 • Komisia pre ropnú bezpečnosť – NESO

  Dňa 30. júna 2015 sa v budove Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) uskutočnilo zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a ropných výrobkov. Členmi komisie NESO sú predovšetkým najvýznamnejší zástupcovia ropného priemyslu, vecne príslu&sc... Čítať viac...

 • Konferencia „Štátne hmotné rezervy a ich ďalší rozvoj“

  V dňoch 21.-22. apríla 2015 Správa štátnych hmotných rezerv SR zorganizovala medzinárodnú konferenciu s názvom „Štátne hmotné rezervy a ich ďalší rozvoj“.Záštitu nad konferenciou prevzal predseda vlády Slovenskej republiky. Konferencia bola zameraná na krajiny V4 a Slovinskaako partnerskej krajiny. Zúčastnili sa jej vedúci predstavitelia a odbor... Čítať viac...

 • Minimálny limit núdzových zásob na rok 2015

  Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov je minimálnym limitom núdzových zásob ropy a ropných výrobkov na príslušný kalendárny rok množstvo núdzových zásob, ktoré... Čítať viac...

 • Zasadnutie Medzinárodnej energetickej agentúry

  Dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov sa v dňoch 24.-25. februára 2015 zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) a Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ). Ústrednou témou zasadnutia SOM bola aktuálna situ&... Čítať viac...

 • Zástupcovia Agentúry sa zúčastnili na zasadnutiach Medzinárodnej energetickej agentúry

  V dňoch 21.-22. októbra 2014 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM). Predmetom rokovania týchto skupín boli najmä aktuál... Čítať viac...

 • Zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO

  Dňa 9. októbra 2014 sa v budove Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) uskutočnilo v tomto roku už druhé zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a ropných výrobkov. Zasadnutia sa zúčastnil aj zodpovedný zástupca Agentúry pre núdzové zásoby... Čítať viac...

 • Účasť Agentúry na zasadnutiach Medzinárodnej energetickej agentúry

  V dňoch 24.-26. júna 2014 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM). Medzinárodná energetická agentúra (IE... Čítať viac...

 • Zástupcovia Agentúry sa zúčastnili na zasadnutí komisie NESO

  V utorok 15. apríla 2014 sa na Správe štátnych hmotných rezerv SR („SŠHR SR“) uskutočnilo zasadnutie komisie pre ropnú bezpečnosť NESO (National EmergencySharingOrganisation). Komisia NESO je poradným orgánom predsedu SŠHR SR, ktorej cieľom je analyzovať energetickú bezpečnosť SR v oblasti dodávok ropy a ropných výrobkov a poskytovať predsedovi SŠHR SR konzultácie a... Čítať viac...

 • Minimálny limit núdzových zásob na rok 2014

  Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov je minimálnym limitom núdzových zásob ropy a ropných výrobkov na príslušný kalendárny rok množstvo núdzových zásob, ktoré... Čítať viac...

 • Výzva

  Založenie Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov   Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) týmto vyzýva podnikateľov, ktorým podľa § 3 ods. 1 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení n... Čítať viac...