Zasadnutie Medzinárodnej energetickej agentúry

Dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov sa v dňoch 24.-25. februára 2015 zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) a Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ).

Ústrednou témou zasadnutia SOM bola aktuálna situácia na ropnom trhu, predovšetkým ceny ropy, ktoré po 60 % prepade v posledných mesiacoch zaznamenávajú pomalý nárast na úroveň okolo 60 amerických dolárov za barel. V prvom polroku 2015 sa však neočakáva opätovný výrazný nárast cien, keďže ponuka ropy na globálnom trhu bude stále prevyšovať dopyt.Nízke ceny totiž rast dopytu po rope neoživili. Na druhej strane medzi producentami ropy aktuálne prebieha súperenie o podiel na globálnom trhu v dodávkach ropy, preto najväčší producenti zatiaľ objem ťažby neznižujú.

Zasadnutie SEQ sa venovalo najmä priebežnému vyhodnocovaniu previerok núdzovej pripravenosti, ktoré IEA pravidelne vykonáva v jednotlivých členských krajinách v 5 ročných intervaloch. Najbližšiu previerku núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky IEA naplánovala v dňoch 30. septembra – 1. októbra 2015. Previerka bude pozostávať z posúdenia systému pripravenosti Slovenskej republiky v oblasti dodávok ropy a ropných výrobkov, ale aj v oblasti bezpečnosti v dodávkach zemného plynu a elektrickej energie. Pri previerke núdzovej pripravenosti bude Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov spolupracovať so Správou štátnych hmotných rezerv SR a Ministerstvom hospodárstva SR.