Zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO

Dňa 9. októbra 2014 sa v budove Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) uskutočnilo v tomto roku už druhé zasadnutie Komisie pre ropnú bezpečnosť – NESO, ktorá je poradným orgánom predsedu SŠHR SR v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a ropných výrobkov.

Zasadnutia sa zúčastnil aj zodpovedný zástupca Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, medzi ostatných členov patria najmä zástupcovia ropného priemyslu a vecne príslušných orgánov štátnej správy.

Predmetom zasadnutia boli aktuálne otázky ropnej bezpečnosti Slovenskej republiky, predovšetkým hospodárenie s núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov a ich aktuálny stav, vývoj spotreby ropných výrobkov v Slovenskej republike, príprava núdzového plánu uvoľňovania núdzových zásob, ako aj medzinárodná situácia ovplyvňujúca dodávky ropy na Slovensko. Bola prediskutovaná aktuálna situácia na Ukrajine a v nadväznosti na to aj možnosti alternatívnych dodávok ropy na územie Slovenska.