Zasadnutia pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry – marec 2024

V dňoch 21.-22. marca 2024 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM).

Skupina SEQ sa venuje predovšetkým otázkam pripravenosti členských krajín na núdzové situácie v dodávkach ropy, ropných výrobkov, zemného plynu a elektrickej energie. Hlavnými témami stretnutia SEQ boli najmä prehľad plnenia skladovateľských povinností členských krajín, vyhodnotenie kolektívnej akcie uvoľňovania núdzových zásob v roku 2022, činnosti IEA v oblasti bezpečnosti dodávok kritických minerálov a pod. Za Slovenskú republiku sa stretnutia okrem zástupcov agentúry zúčastnil aj zástupca Správy štátnych hmotných rezerv SR a cez online spojenie aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR. Pre slovenskú delegáciu bolo najdôležitejším bodom vyhodnotenie previerky núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky zo strany IEA, ktorá sa uskutočnila v októbri 2023 v Bratislave. V oblasti ropnej bezpečnosti IEA hodnotila pozitívne systém núdzovej pripravenosti, agentúrny systém núdzových zásob a ocenila pozitívne smeny v posledných rokoch smerujúce k posilneniu energetickej bezpečnosti Slovenska v tejto oblasti. Okrem previerky Slovenskej republiky bola na stretnutí vyhodnotená aj previerka Spojených štátov amerických a strednodobé previerky Francúzska a Kanady.

Predmetom zasadnutia SOM bola najmä aktuálna situácia na svetovom ropnom trhu a na trhu so zemným plynom. Na ropnom trhu momentálne vidíme nárast cien ropy v dôsledku nepokojov v Červenom mori, obmedzenia produkcie OPEC+ a klesajúcich zásob vo svete. Toky Suezským prieplavom prudko klesli, najmä pokiaľ ide o toky z východu na západ, so zvyšujúcim sa objemom presmerovania okolo Mysu dobrej nádeje. Väčšina ruských dodávok naďalej prechádza cez Červené more. OPEC+ rozširuje dobrovoľné znižovanie produkcie, čím sa spomaľuje expanzia na strane ponuky. V rámci non-OPEC+ dodávok dominujú Spojené štáty americké. Globálny rast dopytu po rope bol v roku 2024 v priemere 1,3 mb/d, čo predstavuje prudký pokles z 2,3 mb/d v roku 2023. V januári 2024 ropné zásoby v krajinách  OECD klesli na 16-mesačné minimum.

Na trhu so zemným plynom ceny klesli v prvom štvrťroku 2024, čím sa dostali späť na predkrízové úrovne. Globálny obchod s plynom sa postupne oživuje. Ďalšie zníženie dodávok plynu prostredníctvom ruských plynovodov do Európy v roku 2023 vyvážilo mierne zvýšenie dodávok LNG a ruských potrubných dodávok do Číny. Očakáva sa, že rast dodávok LNG zostane obmedzený. EÚ zásobníky sú zaplnené na 60 %, čo je o 45 % viac ako ich päťročný priemer. Vysoké úrovne zásob poskytujú bezpečnostnú rezervu na zvyšok vykurovacej sezóny a môžu zmierniť napätie na trhu v lete 2024.