Zasadnutia Medzinárodnej energetickej agentúry – október 2019

 

 

V dňoch 22. a 23. októbra 2019 sa zástupcovia Agentúry zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) a stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ).

Na úvod 159. zasadnutia SEQ bolo prezentované vyhodnotenie súladu členských krajín so skladovateľskými záväzkami. Slovenská republika svoje záväzky trvale plní, aktuálne na úrovni približne 122 dní priemerných denných čistých dovozov (zásoby vo vlastníctve Agentúry spolu s komerčnými zásobami podnikateľských subjektov). Jediným členským štátom, ktorý dlhodobo neplní svoje záväzky v oblasti núdzových zásob je Austrália.

Delegáti boli informovaní o stave prístupových rokovaní s kandidátskymi krajinami na členstvo v IEA - Indiou a Litvou. Prezentácia zástupcov divízie energetickej politiky a bezpečnosti IEA sa zamerala na zraniteľnosť ázijského regiónu na externé vplyvy, a to najmä v krajinách stredného východu, pričom útok na saudskoarabský terminál Abqaiq s následným výpadkom 1/5 jeho produkčných kapacít je výzvou, aby pridružené krajiny posilnili  núdzovú pripravenosť vzhľadom na budúce možné nepredvídateľné situácie v tomto regióne. S tým súvisí aj snaha o rozšírenie spolupráce s najľudnatejšími krajinami sveta Čínou a už spomínanou Indiou, v oblasti ropnej bezpečnosti. Poslednými témami zasadania SEQ boli:

  • príprava cvičenia núdzovej pripravenosti ERE10, ktorá sa uskutoční v prvom polroku 2020 (podobne ako predchádzajúce cvičenie ERE 9 sa uskutoční v 2 fázach v marci a júni 2020) 
  • aktualizovaná informácia o termínoch výkonu spoločných previerok IDR/ERE do roku 2025. Spoločná previerka pre Slovenskú republiku je plánovaná na prelome rokov 2022/2023.

Zasadnutie SOM sa venovalo najmä aktuálnej situácii na svetovom ropnom trhu z hľadiska bezpečnosti dodávok a vývoja cien. Útoky na saudskoarabskú rafinériu mali našťastie len krátkodobý dopad na svetové ceny ropy. V roku 2019 je badateľné spomalenie rastu dopytu. Klesala aj spotreba ťažkého benzínu, naopak, spotreba LPG naďalej rastie. V dôsledku útoku na saudskoarabský terminál a taktiež lokálnych nepokojov (Ekvádor a Irak, Ekvádor v januári 2020 opúšťa OPEC) bol zaznamenaný aj pokles na strane ponuky - rast rafinérskej produkcie v roku 2019 je najnižší od roku 2005. Celkové ropné zásoby členských krajín OECD sú však na dostatočne vysokej úrovni a prevyšujú päťročný priemer.

Súvislý blok programu bol venovaný téme lodnej dopravy, keďže trh s námornými palivami sa pripravuje na účinnosť úpravy Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) od roku 2020. Od 1. januára 2020 nesmie obsah síry v lodnom palive prekročiť 0,5 %, avšak  podľa dostupných údajov k uvedenému dátumu bude na používanie lodného paliva so zníženým obsahom síry pripravených len necelých 3 000 z celkového počtu 93 000 lodí. Dá sa preto očakávať, že vlastníci lodí sa budú orientovať pri plnení požiadavky IMO len prostredníctvom paliva s 0,50 % síry (VLSFO), prípadne zvolia drahšiu alternatívu – lodnú naftu (marine gasoil). Je preto možné od 1. januára 2020 očakávať prípadné narušenie trhu s vyššie uvedenými destilátmi a naftovými palivami.