Zasadnutia Medzinárodnej energetickej agentúry – marec 2019

V dňoch 19.-21. marca 2019 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži –Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM).

Predmetom zasadnutia SEQ boli najmä otázky núdzových stavov v dodávkach ropy, ropných výrobkov, zemného plynu a elektrickej energie a pripravenosti jednotlivých krajín na ich riešenie. Sekretariát IEA na zasadnutí prezentoval najmä aktuálne informácie z oblasti procesu prehodnotenia základnej skladovateľskej povinnosti členských krajín IEA, spolupráce s nečlenskými a kandidátskymi krajinami a boli vyhodnotené previerky núdzovej pripravenosti niektorých členských krajín.

Zasadnutie SOM sa venovalo najmä aktuálnej situácii na svetovom ropnom trhu. V poslednom kvartáli roka 2018 ceny ropy na svetových trhoch kontinuálne klesali až k hranici 50 amerických dolárov za barel, avšak od začiatku roka 2019 začali znovu mierne posilňovať. Nárast celkového dopytu po rope vo svete sa v roku 2019 očakáva na úrovni približne 1,4 milióna barelov za deň(mb/d), zmeniť by to mohli prípadné globálne ekonomické výkyvy. Globálna ponuka ropy sa pohybuje na úrovni okolo 100 mb/d, oproti rovnakému obdobiu minulého roka ponuka narástla o 1,5 mb/d hlavne v dôsledku nárastu produkcie v krajinách mimo OPEC, najmä v USA. Na druhej strane OPEC začal uplatňovať dohodu o obmedzení ťažby a naďalej sú v platnosti sankcie voči Iránu a znižovanie produkcie vo Venezuele. V ďalších bodoch sekretariát IEA predstavil svoju štúdiu o analýzach a prognózach ropného sektora do roku 2024.