Vedecké grémium Správy štátnych hmotných rezerv

 

Dňa 26. novembra 2019 sa v sídle Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky uskutočnilo zasadnutie vedeckého grémia, ktoré je poradným orgánom predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Českej republiky. V rámci spolupráce a dobrých vzťahov medzi českou a slovenskou Správou štátnych hmotných rezerv je členom uvedeného vedeckého grémia aj predseda slovenskej SŠHR, na pozvanie ktorého sa predmetné zasadnutia uskutočnilo v Bratislave.

Hlavnou témou tohto zasadnutia vedeckého grémia bola bezpečnosť dodávok ropy a ropných výrobkov v nadväznosti na núdzovú situáciu z mája 2019, ktorá postihla najmä krajiny V4 výpadkami dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba. Z tohto dôvodu boli na zasadnutie pozvaní aj zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, ktorí zúčastneným odborníkom z Českej aj Slovenskej republiky predniesli prezentáciu o svetovom trhu s ropou, o jeho fungovaní, rizikách pre dodávky ropy vo svete a o potrebe zabezpečovania núdzovej pripravenosti v oblasti ropnej bezpečnosti.