Stretnutie ACOMES 2023

V dňoch 11. a 12. septembra 2023 sa v Talline v Estónsku uskutočnil 34. ročník výročného koordinačného stretnutia skladovateľských organizácií – ACOMES. Stretnutie ACOMES je medzinárodná konferencia na výmenu skúseností, poznatkov a najlepších postupov pri udržiavaní núdzových zásob medzi zástupcami agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny. Na tohtoročnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia z Európy, Ázie a severnej Ameriky. Za Slovenskú republiku sa stretnutia zúčastnili zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

Predmetom stretnutia ACOMES sú rôzne témy týkajúce sa najmä technických, organizačných a finančných aspektov spojených so skladovaním núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Vybrané témy sú prezentované jednotlivými zástupcami členských krajín a na prezentácie nadväzujú diskusie s ostatnými účastníkmi. Hlavnými diskutovanými témami tohto ročníka boli predovšetkým zmeny na ropných trhoch a v energetickom sektore v dôsledku ruskej agresie na Ukrajine, ako aj v dôsledku politík smerujúcich k udržateľnejšej a zelenšej energii,  núdzová pripravenosť ropnej bezpečnosti pri výpadkoch dodávok elektrickej energie, kybernetická bezpečnosť, skúsenosti jednotlivých agentúr s rôznymi druhmi núdzových situácií a pod.

Zástupcovia slovenskej Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na stretnutí prezentovali nové požiadavky európskej legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a prípravy slovenskej agentúry na tieto zmeny.