Stretnutia Best Practice Group a Benchmarking Group 2023 v Bratislave

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (EOSA) organizovala v dňoch 15.-16. mája 2023 v Bratislave medzinárodné stretnutia Skupiny pre najlepšie postupy (Best Practice Group – BPG) a Benchmarking skupiny, ktoré sú pridruženými skupinami k stretnutiu ACOMES. Na stretnutí ACOMES sa raz ročne, zvyčajne v septembri, stretávajú zástupcovia agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny, aby si navzájom odovzdávali skúsenosti, poznatky a najlepšie postupy pri udržiavaní núdzových zásob. Skupina BPG je užšia skupina a prerokováva niektoré otázky z hlavného stretnutia ACOMES vo väčších detailoch, prípadne diskutuje vlastné špecifické témy. Benchmarking skupina porovnáva náklady jednotlivých agentúr na rôzne aspekty spojené so skladovaním núdzových zásob.

Agentúra EOSA hostila tieto stretnutia po prvýkrát, pričom okrem odbornej konferencie bolo našim cieľom prezentovať aj Bratislavu a Slovensku v tom najlepšom svetle. Stretnutí sa zúčastnilo 35 účastníkov z 19 krajín z Európy, Severnej Ameriky a Ázie. Hlavnými témami stretnutia boli najmä krízový manažment pri riešení výpadkov dodávok, poistenie núdzových zásob, energetická transformácia a jej vplyv na núdzové zásoby.