Stredoeurópska energetická konferencia

V dňoch 23. – 24. novembra 2015 sa zástupcovia Agentúry zúčastnili na9. ročníku Stredoeurópskej energetickej konferencie organizovanej Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku.

Ústrednou témou konferencie bola energetická politika Európskej únie a energetická bezpečnosť strednej Európy. Program sa skladal zo 5 hlavných tematických blokov:

 

Energetická únia.

Energetická únia je ambiciózny projekt Európskej únie, ktorý by mal zjednotiť a integrovať energetické politiky jednotlivých členských štátov, aby EÚ postupovala spoločne v záujme zabezpečenia energetickej bezpečnosti, jednotného európskeho energetického trhu, energetickej efektívnosti, nízkouhlíkovej ekonomiky a vývoja, výskumu a konkurencie.

 

Svetový energetický výhľad 2015.

Medzinárodná energetická agentúra IEA vydáva každý rok publikáciu Svetový energetický výhľad, kde poskytuje dlhodobé prognózy o vývoji energetických indikátorov, ako napr. dopyt a produkcia jednotlivých energetických komodít, vývoj podielu energetických nosičov na celkovej spotrebe, alebo rozvoj energetického sektora v jednotlivých regiónoch vo svete.

 

Klimatická konferencia v Paríži 2015.

Cieľom parížskej klimatickej konferencie mala byť záväzná dohoda umožňujúca spomaľovanie klimatických zmien a podporu konkurencieschopných nízkouhlíkových ekonomík. Takéto ciele budú mať v budúcnosti veľký vplyv na vývoj jednotlivých oblastí energetického sektora.

 

Regionálna integrácia trhu so zemným plynom a bezpečnosť dodávok.

V roku 2013 krajiny V4 prijali dohodu o pláne na regionálny trh so zemným plynom. Záujem o diverzifikáciu dodávok zemného plynu do regiónu strednej Európy sa posilnil predovšetkým po plynovej kríze v roku 2009, ako aj počas prebiehajúceho napätia medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Krajiny v tomto regióne sa preto snažia o vybudovanie vzájomných prepojení s cieľom znižovania závislosti na dodávke zemného plynu z jedného zdroja.

 

Prepojenie trhov s elektrickou energiou.

V posledných rokoch sa rozvíja regionálne prepojenie trhov s elektrickou energiou medzi Českou republikou, Slovenskom, Maďarskom a Rumunskom, pričom existuje perspektíva, aby sa do takéhoto prepojenia postupne pridávali ďalšie krajiny z regiónu.