Pravidelné zasadnutie Medzinárodnej energetickej Agentúry

Dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov sa v dňoch 14.-15. októbra 2015 zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM).

Zasadnutie SEQ bolo venované najmä otázkam riešenia núdzových stavov v dodávkach ropy, ropných výrobkov, zemného plynu a elektrickej energie a tiež vyhodnocovaniu previerok núdzovej pripravenosti členských krajín, ktoré IEA pravidelne vykonáva v jednotlivých členských krajinách v 5 ročných cykloch. Previerku Slovenskej republiky vykonala IEA v dňoch 30. septembra – 1. októbra 2015 a výsledky tejto previerky budú prezentované a vyhodnotené na nasledujúcom zasadnutí SEQ v marci 2016.

Zasadnutie SOM bolo zamerané predovšetkým na aktuálnu situáciu na svetových energetických trhoch. Ceny ropy sa stále udržujú na pomerne nízkej úrovni okolo 50 amerických dolárov za barel, čo vyhnalo svetový dopyt po rope a ropných výrobkoch na 5 ročné maximum. Na druhej strane dodávky ropy zostávajú na vysokej úrovni napriek nízkym cenám a to najmä v dôsledku súperenia producentských krajín o trhový podiel. Uvedené súperenie ešte umocňuje snaha Iránu o opätovné získanie svojej pozície na ropnom trhu po zrušení hospodárskych sankcií v súvislosti s nedávnou dohodou o iránskom jadrovom programe.Takáto situácia pomáha budovaniu ropných zásob a v súčasnosti sú zásoby v krajinách OECD na rekordne vysokých úrovniach.