Zasadnutia pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry – november 2022

V dňoch 16.-17. novembra 2022 sa zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM).

Predmetom zasadnutia SEQ boli najmä otázky núdzovej pripravenosti v dodávkach ropy, ropných výrobkov, zemného plynu a elektrickej energie. Sekretariát IEA na zasadnutí prezentoval predbežný návrh pracovnej skupiny na prehodnotenie skladovateľskej povinnosti členských krajín IEA, informácie a sumárne údaje o kolektívnej akcii IEA v roku 2022 spočívajúcej v uvoľňovaní núdzových zásob členských krajín a výsledky previerok núdzovej pripravenosti Austrálie, Južnej Kórei a Grécka.

Zasadnutie SOM sa venovalo najmä aktuálnej situácii na svetovom ropnom trhu. Analytici IEA upravili pre rok 2022 odhad medziročného nárastu celosvetového dopytu po rope na 2,1 mb/d (milióna barelov za deň) v porovnaní s  nárastom o 3,1 mb/d predpokladaným pred ruskou inváziou na Ukrajinu. V poslednom štvrťroku 2022 sa očakáva dokonca pokles dopytu o 0,25 mb/d, pričom opätovný nárast sa očakáva v roku 2023 po oživení dopytu v Číne v súvislosti s uvoľňovaním protipandemických opatrení. Najmä v Európe má veľký vplyv zákaz dovozu ruskej ropy, v dôsledku čoho podiel krajín Európskej únie na celkovom vývoze ropy z Ruska klesol z 50 % na 33 %, pričom ďalšie znižovanie tohto podielu sa očakáva po sprísnení sankcií na ruskú ropu a ropné výrobky od 5. decembra 2022 a od 5. februára 2023.