Zasadnutia pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry – marec 2023

V dňoch 15.-16. marca 2023 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM).

Skupina SEQ sa venuje predovšetkým otázkam pripravenosti členských krajín na núdzové stavy v dodávkach ropy, ropných výrobkov, zemného plynu a elektrickej energie. Sekretariát IEA na zasadnutí prezentoval výsledky pracovnej skupiny na prehodnotenie skladovateľskej povinnosti členských krajín IEA a návrh riešenia pre Riadiacu radu IEA, ďalej informácie o aktuálnom stave núdzových zásob ropy a ropných výrobkov členských krajín IEA, ako aj výsledky previerok núdzovej pripravenosti Fínska, Litvy a Holandska.

Predmetom zasadnutia SOM bola najmä aktuálna situácia na svetovom ropnom trhu a na trhu so zemným plynom.  Po uplynutí jedného roku od začiatku vojny na Ukrajine sa globálne ceny ropy dostávajú na úrovne spred ruskej invázie, pričom export ruskej ropy Urals sa obchoduje s vysokými zľavami v snahe nájsť nových odberateľov namiesto európskych zákazníkov. Objem ruského exportu ropy sa napriek embargám výrazne neznížil, v dôsledku nižšej ceny však príjmy z tohto exportu ropy značne klesli. V celosvetovom meradle sa očakáva nárast dopytu po rope v súvislosti s oživením dopytu v Číne, ktorá bude zodpovedná za približne polovicou globálneho nárastu spotreby ropy.