Zasadnutia IEA a workshop o zmene skladovateľskej povinnosti IEA

V dňoch 27.-29. novembra 2018 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži –Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM).

Zasadnutiam pracovných skupín predchádzal workshop delegátov SEQ zameraný na prehodnotenie základnej povinnosti členských krajín IEA skladovať núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. IEA uvažuje nad reformou skladovateľskej povinnosti členských krajín, v ktorej by do systému núdzových zásob IEA boli zahrnuté aj členské krajiny exportujúce ropu. Cieľom je zabezpečiť, aby IEA prostredníctvom svojich núdzových zásob aj v budúcnosti mohla byť významnou organizáciou schopnou riešiť globálne výpadky dodávok ropy a ropných výrobkov. Sekretariát IEA predstavil delegátom vypracované 4 možnosti na zmenu systému a cieľom workshopu malo byť prediskutovanie uvedených možností ako podklad pre ďalšie rozhodovanie Riadiacej rady IEA. Pre Slovenskú republiku žiadna z uvedených možností nepredstavuje výraznú zmenu jej skladovateľskej povinnosti a svoje povinnosti voči IEA si v prípade prijatia ktorejkoľvek možnosti bude plniť aj bez potreby implementovania výraznejších zmien do nášho systému núdzových zásob.

Predmetom zasadnutia SEQ boli najmä otázky núdzových stavov v dodávkach ropy, ropných výrobkov, zemného plynu a elektrickej energie a pripravenosti jednotlivých krajín na ich riešenie. Súčasťou zasadnutia SEQ bolo aj vyhodnotenie strednodobej previerky núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky. Strednodobá previerka spočívala v zhrnutí odporúčaní z riadnej previerky núdzovej pripravenosti, ktorá sa uskutočnila v roku 2015 a vo vyhodnotení stavu ich plnenia. Zástupcovia Slovenskej republiky v prezentácii referovali o doterajšom splnení predmetných odporúčaní, prípadne o plánoch na vykonanie doteraz nesplnených odporúčaní. Po prezentácii odpovedali na upresňujúce otázky delegátov z Českej republiky, Poľska, Rakúska a Európskej komisie.

Zasadnutie SOM sa štandardne venovalo najmä aktuálnej situácii na svetovom ropnom trhu. Hlavnou témou na ropných trhoch je aktuálne ostrý prepad ceny ropy z 86 amerických dolárov za barel na 58 dolárov za obdobie približne posledných 6 týždňov. Celkový dopyt po rope vo svete v roku 2018 narastie o približne 1,3 milióna barelov za deň, v roku 2019 by mal dopyt narásť o 1,4 milióna barelov za deň. Ponuka zo strany produkujúcich krajín narastá predovšetkým v Rusku, Saudskej Arábii a Spojených štátoch, od mája v týchto krajinách produkcia ropy narástla o približne 2 milióny barelov za deň. Produkcia v Spojených štátoch dosahuje rekordné úrovne, rovnako aj v Rusku, avšak v blízkej budúcnosti sa očakáva dohoda medzi Ruskom a krajinami OPEC o znížení ťažobných limitov za účelom regulácie ceny ropy na svetových trhoch. V konečnom dôsledku sa v roku 2019 očakáva viac ako dostatočná ponuka ropy na pokrytie dopytu, aj napriek výpadkom dodávok z Iránu a Venezuely.