Výzva vybraným podnikateľom na predloženie pripomienok k Obchodným podmienkam Agentúry z aplikačnej praxe

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) si dovoľuje vyzvať vybraných podnikateľov na predloženie pripomienok a návrhov zmien k aktuálnym Obchodným podmienkam Agentúry, ktoré Agentúra plánuje aktualizovať reflektujúc aplikačnú prax a potrebu zjednodušenia a zefektívnenia procesných postupov Agentúry voči vybraným podnikateľom. V prípade záujmu, prosíme o zaslanie Vašich pripomienok a návrhov zmien k aktuálnym Obchodným podmienkam Agentúry emailom na: info@eosa.sk, najneskôr do 02. novembra 2016.

Za Vašu spoluprácu ďakujeme!