Účasť Agentúry na zasadnutiach Medzinárodnej energetickej agentúry

V dňoch 14.-15. júna 2017 sa dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zúčastnili zasadnutí pracovných skupín Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži – Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM).

Zasadnutie SEQ sa venovalo najmä otázkam núdzových stavov v dodávkach ropy, ropných výrobkov, zemného plynu a elektrickej energie a pripravenosti jednotlivých krajín na ich riešenie. Oznámené bolo rozšírenie IEA o nového člena – Mexiko, ktoré bude sfinalizované v najbližších týždňoch. Rozšírenie IEA o Mexiko ako významnej krajiny produkujúcej ropu prispeje ku kolektívnej ropnej bezpečnosti vo svete, pričom IEA za týmto účelom vyvíja úsilie o nadväzovanie spolupráce aj s viacerými inými nečlenskými krajinami. Na zasadnutí bola vyhodnotená previerka núdzovej pripravenosti Rakúska a Austrálie a strednodobá previerka Kanady. V harmonograme ďalších previerok bol oznámený aj dátum vyhodnotenia strednodobej previerky Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v októbri 2018. Dôležitou témou zasadnutia bola aj ochrana energetických dodávok pred kybernetickými útokmi a príprava na budúcoročné cvičenie núdzovej reakcie ERE 9, ktoré IEA organizuje pravidelne v dvojročných intervaloch.

Predmetom zasadnutia SOM bola najmä aktuálna situácia na svetových ropných trhoch, pričom hlavnou témou bola dohoda krajín OPEC o obmedzení ťažby ropy za účelom zvýšenia svetových cien ropy, ktoré sa už dlhodobo pohybujú na úrovni okolo 50 amerických dolárov za barel. Záväzok krajín OPEC podporený aj Ruskou federáciou však zatiaľ nemal žiadaný efekt a momentálne sa ceny ropy udržiavajú pod hranicou 50 amerických dolárov za barel. Dôvodom pre doterajší neúspech uvedenej dohody je aj zvyšovanie produkcie ropy v krajinách nepatriacich do organizácie OPEC, ktoré si tým posilňujú svoj trhový podiel na úkor znižovaných dodávok z krajín OPEC. Ďalšími témami zasadnutia boli rozvoj elektromobilov vo svete v súčasnosti a v budúcnosti, ťažba bridlicovej ropy v USA, monitorovanie tankerov pri plavbe po moriach a oceánoch a celkový výhľad pre energetiku a klímu do roku 2040.