Stretnutie ACOMES 2022

V dňoch 5. a 6. septembra 2022 sa v Amsterdame v Holandsku uskutočnil 33. ročník výročného koordinačného stretnutia skladovateľských organizácií – ACOMES. Stretnutie ACOMES je miesto výmeny skúseností, poznatkov a najlepších postupov pri udržiavaní núdzových zásob medzi zástupcami agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny. Na tohtoročnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia z Európy, Ázie a severnej Ameriky. Za Slovenskú republiku sa stretnutia zúčastnili zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

Predmetom stretnutia ACOMES sú rôzne témy týkajúce sa najmä technických, organizačných a finančných aspektov spojených so skladovaním núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Vybrané témy sú prezentované jednotlivými zástupcami členských krajín a na prezentácie nadväzujú diskusie s ostatnými účastníkmi. Hlavnými diskutovanými témami tohto ročníka boli predovšetkým sankcie a embargo na ruskú ropu a ropné výrobky, vplyv vojny na Ukrajine na energetické trhy, udržiavanie strategických zásob zemného plynu, praktické otázky uvoľňovania ropných zásob v núdzových situáciách, zbieranie údajov a trhové analýzy a pod.

Zástupcovia slovenskej Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na stretnutí prezentovali vplyv sankcií Európskej únie na ruskú ropu na ropný priemysel Slovenskej republiky a skúsenosti agentúry s  viacerými núdzovými situáciami v priebehu roka 2022 vrátane ich riešenia v podobe čiastočného uvoľňovania agentúrnych núdzových zásob.