Stretnutie ACOMES 2019

V dňoch 09. a 10. septembra 2018 sa v Ríme v Taliansku uskutočnil jubilejný 30. ročník výročného koordinačného stretnutia skladovateľských organizácií – ACOMES. Na stretnutí ACOMES sa raz ročne stretávajú zástupcovia agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny, aby si navzájom odovzdávali skúsenosti, poznatky a najlepšie postupy pri udržiavaní núdzových zásob. Na tohtoročnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia 28 krajín z Európy, Ázie a severnej Ameriky. Za Slovenskú republiku sa stretnutia zúčastnili dvaja zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov a jeden zástupca Správy štátnych hmotných rezerv SR. 

Stretnutie ACOMES sa zaoberá rôznymi témami týkajúcimi sa najmä technických, organizačných a finančných aspektov spojených so skladovaním núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Hlavnými tematickými okruhmi tohto ročníka boli predovšetkým ropná bezpečnosť v čase transformácie energetického sektora, konkrétne riešenia výpadkov dodávok ropy a ropných výrobkov v nedávnom období, skladovanie núdzových zásob v nadväznosti na legislatívu o kritickej infraštruktúre, regulácia pre palivá námorných lodí IMO 2020, otázka biopalív v núdzových zásobách,  a pod.

Zástupca Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na stretnutí prispel do programu prezentáciou o skúsenostiach Slovenskej republiky z núdzovej situácie z mája 2019, ktorá spočívala v úplnom zastavení prepravy ruskej ropy cez ropovod Družba do Európy v dôsledku jej kontaminácie. Pre Slovenskú republiku to znamenalo prakticky úplné zastavenie dodávok ropy do krajiny. Situáciu bolo potrebné riešiť použitím núdzových zásob ropy, aby rafinéria mohla pokračovať vo výrobe a zásobovať tak domáci trh ropnými výrobkami. Použitie núdzových zásob sa uskutočnilo v podobe dočasnej zámeny zásob ropy od Agentúry za zásoby ropných výrobkov od rafinérie. Týmto spôsobom bola počas núdzovej situácie rafinéria zásobovaná potrebnými dodávkami ropy a núdzové zásoby Agentúry pritom v žiadnom momente neklesli pod minimálnu povinnú úroveň zodpovedajúcu 90 dňom priemerných denných čistých dovozov.