Stretnutie ACOMES 2018

V dňoch 10. a 11. septembra 2018 sa v Hamburgu v Nemecku uskutočnil 29. ročník výročného koordinačného stretnutia skladovateľských organizácií – ACOMES. Na stretnutí ACOMES sa raz ročne stretávajú zástupcovia agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny, aby si navzájom odovzdávali skúsenosti, poznatky a najlepšie postupy pri udržiavaní núdzových zásob. Na tohtoročnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia 26 krajín z Európy, Ázie a severnej Ameriky. Za Slovenskú republiku sa stretnutia zúčastnil jeden zástupca Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov a jeden zástupca Správy štátnych hmotných rezerv SR.

Stretnutie ACOMES sa zaoberá rôznymi témami týkajúcimi sa najmä technických, organizačných a finančných aspektov spojených so skladovaním núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Hlavnými tematickými okruhmi tohto ročníka boli predovšetkým núdzové plánovanie pre prípad výpadkov dodávok ropy a ropných výrobkov, cyber-bezpečnosť u skladovateľov núdzových zásob, pripravenosť na výpadky elektrickej energie v ropnom sektore, skladovanie zásob s obsahom biopalív a pod.

Zástupca Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na stretnutí prispel do programu 2 prezentáciami k predmetným témam:

  • prezentácia o núdzovom cvičení krajín V4 – v marci 2018 sa v Maďarsku uskutočnilo cvičenie núdzovej reakcie za účasti krajín V4 vrátane zástupcov zo Slovenskej republiky. Cvičenie bolo zamerané na nácvik riešenia výpadkov dodávok ropy do regiónu strednej Európy.
  • prezentácia o pripravenosti ropného sektora na výpadky elektrickej energie v Slovenskej republike– predmetom bola analýza schopnosti ropného sektora zabezpečovať zásobovanie Slovenskej republiky ropnými výrobkami v prípade výpadkov elektrickej energie veľkého rozsahu. Výsledkom analýzy bolo, že prostredníctvom záložných zdrojov elektrickej energie by ropný sektor na úrovni rafinérie, skladovacích zariadení pre ropu a ropné výrobky, ako aj časti čerpacích staníc, bol schopný zabezpečovať zásobovanie Slovenskej republiky aj v prípade takýchto elektrických výpadkov.