Stretnutie ACOMES 2017

V dňoch 18. a 19. septembra 2017 sa v Dubline v Írsku uskutočnil 28. ročník výročného koordinačného stretnutia skladovateľských organizácií – ACOMES. Na stretnutí ACOMES sa raz ročne stretávajú zástupcovia agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny, aby si navzájom odovzdávali skúsenosti, poznatky a najlepšie postupy pri udržiavaní núdzových zásob. Na tohtoročnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia 28 krajín z Európy, Ázie a severnej Ameriky. Za Slovenskú republiku sa stretnutia zúčastnili zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

Predmetom stretnutia ACOMES sú rôzne témy týkajúce sa najmä technických, organizačných a finančných aspektov spojených so skladovaním núdzových zásob.Vybrané témy sú prezentované jednotlivými zástupcami členských krajín a na prezentácie nadväzujú diskusie s ostatnými účastníkmi. Hlavnými tematickými okruhmi tohto ročníka boli predovšetkým prevencia pred finančnými podvodmi a kybernetickými útokmi, poistenie zodpovednosti za škodu pri skladovaní núdzových zásob, plánovanie riešenia núdzových stavov a uvoľňovania núdzových zásob, zachovanie kvality dlhodobo skladovaných zásob ropy a ropných výrobkov, nastavenie financovania skladovateľských agentúr a výberu poplatkov na núdzové zásoby a pod.

Uvedené témy diskutované na stretnutí ACOMES sú predmetom každodennej činnosti agentúr zodpovedných za udržiavanie núdzových zásob jednotlivých krajín. Výmena poznatkov a skúseností v takomto rozsahu je veľký prínosom pre každú zo zúčastnených organizácií, keďže im umožňuje vlastný systém udržiavania núdzových zásob konfrontovať s rôznymi pohľadmi a prístupmi a nastaviť tak čo najefektívnejší systém spôsobilý eliminovať negatívne dopady pri možných energetických krízach v budúcnosti.