Stretnutie ACOMES 2016

V dňoch 12. a 13. septembra 2016 sa vo Viedni v Rakúsku uskutočnil 27. ročník výročného koordinačného stretnutia skladovateľských organizácií – ACOMES. Na stretnutí ACOMES sa raz ročne stretávajú zástupcovia agentúr a organizácií skladujúcich núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov pre jednotlivé krajiny, aby si navzájom odovzdávali skúsenosti, poznatky a najlepšie postupy pri udržiavaní núdzových zásob. Na tohtoročnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia 27 krajín z Európy, Ázie a severnej Ameriky. Za Slovenskú republiku sa stretnutia zúčastnili zástupcovia Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

Hlavnými témami, ktorými sa zaoberajú stretnutia ACOMES, sú najmä technické, organizačné a finančné aspekty spojené so skladovaním núdzových zásob. Vybrané témy sú prezentované jednotlivými zástupcami členských krajín a na prezentácie nadväzujú diskusie s ostatnými účastníkmi. Hlavnými tematickými okruhmi tohto ročníka boli predovšetkým:

- príprava jednotlivých agentúr na uvoľňovanie núdzových zásob – núdzové plánovanie,

- skúsenosti niektorých agentúr s reálnym núdzovým uvoľňovaním zásob,

- skladovanie biopalív v núdzových zásobách,

- prehodnotenie európskej smernice ukladajúcej členským štátom povinnosť udržiavať núdzové zásoby,

- udržiavanie vyhovujúcej kvality núdzových zásob pri dlhodobom skladovaní,

- strategické a ekonomické plánovanie v agentúrach, 

- vyhodnocovanie rizík a ich prevencia.