Preventívne opatrenia prijaté Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na zamedzenie šírenia nového koronavírusu (COVID-19)

 

Na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia šírenia nového koronavírusu (COVID-19) vedenie Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov umožnilo svojim zamestnancom využiť v maximálne možnej miere prácu z domu (tzv. home-office).

Z dôvodu vyššie uvedeného opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov Agentúry bude prítomnosť zamestnancov v sídle Agentúry do odvolania obmedzená.

Vaše dotazy, žiadosti a požiadavky máte možnosť vybaviť telefonicky na mobilných telefónnych číslach 0901 713 171 – 5 alebo prostredníctvom e-mailovej schránkyinfo@eosa.sk.