Návšteva Agentúry materiálnych rezerv v Poľsku

V dňoch 24. a 25. apríla 2017 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, Správy štátnych hmotných rezerv Českej republiky a poľskej Agentúry materiálnych rezerv. Stretnutie sa uskutočnilo v meste Świnoujście v Poľsku na základe pozvania zo strany poľskej Agentúry materiálnych rezerv. Za slovenskú delegáciu sa stretnutia na základe pozvania zúčastnil aj zástupca Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

Stretnutie bolo zamerané na výmenu skúseností, informácií a najlepších postupov pri udržiavaní hmotných rezerv zúčastnených krajín. Diskutované boli najmä praktické, finančné a legislatívne aspekty udržiavania potravinových zásob, medicínskych zásob, rôznych mobilizačných a pohotovostných zásob, ako aj núdzových zásob ropy a ropných výrobkov. Každá zo zúčastnených krajín má nastavený mierne odlišný systém udržiavania a financovania svojich hmotných rezerv, avšak poznatky a skúsenosti získané od kolegov z iných krajín sú vždy prínosom pri snahe o vylepšenie a zefektívnenie vlastného systému štátnych hmotných rezerv.

Okrem prezentácií a diskusií k uvedeným témam bola súčasťou návštevy aj prehliadka skladovacieho terminálu poľskej Agentúry materiálnych rezerv v meste Resko, kde sú uskladnené rôzne komodity určené pre riešenie núdzových stavov v Poľsku.