Mimoriadne stretnutie ACOMES 2022

Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou COVID-19 sa dňa 09. mája 2022 v Bruseli v Belgicku uskutočnilo mimoriadne koordinačné stretnutie skladovateľských organizácií – ACOMES. Dôvodom tohto stretnutia bola najmä potreba zúčastnených organizácií prediskutovať aktuálnu situáciu súvisiacu s vojnou na Ukrajine a jej vplyvom na energetické trhy. Uvedené udalosti majú značný vplyv aj na organizácie udržiavajúce núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

Hlavný dôsledok aktuálnej situácie na skladovanie núdzových zásob predstavovala kolektívna akcia Medzinárodnej energetickej Agentúry (IEA), prostredníctvom ktorej členské krajiny IEA od marca 2022 postupne uvoľňovali stanovené množstvo núdzových zásob ropy a ropných výrobkov s cieľom nahradenia chýbajúcich dodávok a celkového upokojenia situácie na ropných trhoch. Jednotlivé skladovateľské organizácie na stretnutí ACOMES prezentovali svoje riešenia súvisiace s uvoľňovaním zásob, ako napr. postupy, množstvá a termíny uvoľňovania. Zástupcovia slovenskej Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov informovali o aktuálnej situácii v Slovenskej republike, o dôvodoch nepripojenia Slovenska do kolektívnej akcie IEA a o vplyve uvedených udalostí na slovenský trh s pohonnými hmotami.