INFORMÁCIA O VYDANÍ PREDBEŽNÉHO OZNÁMENIA V PRIPRAVOVANOM PROCESE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

V súvislosti s pripravovaným verejným obstarávaním na výber uznaných skladovateľov núdzových zásob ropy a ropných výrobkov si Vás dovoľujeme informovať, že dňa 19.11.2021 Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) zverejnila predbežné oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie. Cieľom publikovania tohto predbežného oznámenia je avizovať relevantným dodávateľom, že Agentúra finalizuje prípravu tohto verejného obstarávania a pristúpi k vyhláseniu zákaziek v rámci tohto procesu v priebehu najbližších týždňov / dní. Predbežné oznámenia sú verejne prístupné a môžete sa s nimi oboznámiť cez nasledovné odkazy: