Informácia o schválení výšky odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob platnej od 1. februára 2024

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) si dovoľuje informovať vybraných podnikateľov, že v nadväznosti na výzvu Ministerstva financií Slovenskej republiky o zvýšenie odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob za účelom predčasného splatenia návratnej finančnej výpomoci poskytnutej Agentúre schválila členská schôdza Agentúry novú výšku odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob pre vybraných podnikateľov v súlade s bodom 6.7 v nadväznosti na bod 15.3 Obchodných podmienok Agentúry. Výška odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob   sa s účinnosťou od 1. februára 2024 zvyšuje na čiastku 39,65 € /1000 l alebo 39,65 € /1000 kg.

Nový cenník, platný  od 1. februára 2024 je voľne dostupný v časti „NA STIAHNUTIE“.