Informácia o schválení výšky odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob na kalendárny rok 2024

Informácia o schválení výšky odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob na kalendárny rok 2024

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov si dovoľuje informovať vybraných podnikateľov o výške odplaty za služby udržiavania núdzových zásob, ktorú schválila členská schôdza Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na svojom zasadnutí dňa 22. novembra 2023. Výška odplaty za služby udržiavania núdzových zásob na rok 2024 ostáva nezmenená oproti výške odplaty pre rok 2023 a predstavuje čiastku 29,65 € /1000 l alebo 29,65 € /1000 kg.

Nový cenník, platný pre rok 2024 je voľne dostupný v časti „NA STIAHNUTIE“.