Informácia o schválení výšky odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob na kalendárny rok 2023

Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov si dovoľuje informovať vybraných podnikateľov o výške odplaty za služby udržiavania núdzových zásob, ktorú schválila členská schôdza Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na svojom zasadnutí dňa 29. novembra 2022. Výška odplaty za služby udržiavania núdzových zásob na rok 2023 ostáva nezmenená oproti výške odplaty pre rok 2022 a predstavuje čiastku 29,65 € /1000 l alebo 29,65 € /1000 kg.

Nový cenník, platný pre rok 2023 je voľne dostupný v časti „NA STIAHNUTIE“.