(EN) Výzva vybraným podnikateľom na predloženie pripomienok k Obchodným podmienkam Agentúry z aplikačnej praxe