(EN) Zástupcovia Agentúry sa zúčastnili na zasadnutiach Medzinárodnej energetickej agentúry