(EN) Zástupcovia Agentúry sa zúčastnili na zasadnutí komisie NESO