(EN) Zasadnutie Medzinárodnej energetickej agentúry