(EN) Účasť Agentúry na zasadnutiach Medzinárodnej energetickej agentúry