(EN) Rokovanie skladovateľských agentúr k prehodnoteniu európskej smernice