(EN) Previerka núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky