(EN) Pravidelné zasadnutie Medzinárodnej energetickej Agentúry