(EN) Konferencia „Štátne hmotné rezervy a ich ďalší rozvoj“