(EN) Informácia o zmene prepočítavania zabezpečovacieho depozitu podľa bodu 9.6 Obchodných podmienok