(EN) Závery z kontrolnej činnosti Agentúry v roku 2022