(EN) Výzva na účasť na prípravných trhových konzultáciách