(EN) Vyjadrenie Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov k správe NKÚ