(EN) Preventívne opatrenia prijaté Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na zamedzenie šírenia nového koronavírusu (COVID-19)