(EN) Pozvánka na prípravné trhové konzultácie v súvislosti s možnou výstavbou skladovacích zariadení