(EN) Informácia o zmene Stanov Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov