(EN) INFORMÁCIA O VYDANÍ PREDBEŽNÉHO OZNÁMENIA V PRIPRAVOVANOM PROCESE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA