(EN) Informácia o schválení výšky odplaty za zabezpečenie udržiavania núdzových zásob na kalendárny rok 2021