(EN) Informácia o aktualizácii tlačiva „ Oznámenie o množstve “