(EN) Informácia o aktualizácii tlačiva „Oznámenie o množstve“